Wat gebeurt er met bedrijfsafval?

Om te weten wat er met bedrijfsafval gebeurt, is het goed om eerst te weten wat bedrijfsafval eigenlijk is. De naam zegt het al, bedrijfsafval is een verzamelnaam voor al het afval dat een bedrijf inzamelt, met een kleine kanttekening: het gaat over bedrijven die een dienst verlenen, al is dit natuurlijk ook een breed begrip. Dit kan over allerlei verschillende soorten afval gaan, van bouwafval naar chemisch afval, het ligt aan de aard van het bedrijf. Een bedrijf heeft zich wat betreft het afval altijd aan bepaalde regels te houden, deze kunnen per regio verschillen. Dus doe goed onderzoek voordat er afval ingezameld of gescheiden gaat worden.

Scheiden

Een bedrijf draagt al een grote verantwoordelijkheid als het gaat over het scheiden van het afval. De afvalstromen glas en papier/karton moeten apart van elkaar ingezameld worden voordat het wordt opgehaald door een afvalverwerker. Dit is wettelijk verplicht en opgesteld door het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). De rest van het bedrijfsafval wordt ingezameld door een erkend afvalverwerker. Dat de afvalverwerker erkend is, is belangrijk. Wanneer afval niet goed wordt ingezameld staan hier sancties, zoals boetes, op.

De volgende stap

Wanneer alles goed is gescheiden wordt het restafval, oftewel bedrijfsafval, op de volgende plek nog een keer zoveel mogelijk gescheiden. Dit gebeurt door middel van apparaten die verschillende stoffen en materialen van elkaar kunnen onderscheiden. Inmiddels is het verwerkingsproces dus machinaal geworden. Per bedrijf ligt het eraan hoeveel er gescheiden kan worden. Het lastige van restafval is namelijk dat het al gaat over een verzameling van afval nadat er al met de handen afval gescheiden is. Wat er over blijft is veelal materiaal dat of vervuild is, of simpel weg niet nog een keer gebruikt kan worden. Mkb afval zorgt ervoor dat alle juiste containers geleverd kunnen worden voor een bedrijf om zo goed mogelijk afval te scheiden.

Na de inzameling

Na het zoveel mogelijk scheiden van het afval wordt het verwerkt en dit gebeurt op verschillende manieren. Wanneer afval niet verder gerecycled kan worden, zal het op hoge temperaturen verbrand worden. Dit gebeurt volgens milieuregels die zijn vastgelegd door de overheid. In veel gevallen zal de energie de vrijkomt weer worden gebruikt voor andere doeleinden. Zelfs na het verbranden van het restafval zal er van wat er over gebleven is gekeken worden naar wat er nog gebruikt kan worden. Een deel hiervan zal bijvoorbeeld bestaan uit metalen, die ook weer gebruikt kunnen worden als grondstoffen.

Geef een reactie